Historien

Ledreborg Slot, bygget i 1740-45 af Lensgreve Johan Ludvig Holstein-Ledreborg, den daværende leder af Det Danske Kancelli under Christian VI, har nu været Holstein-Ledreborg familiens domicil i over 250 år.

Hovedbygningen indeholder en hel enestående samling af de oprindelige møbler og malerier, og Ledreborg Slot er således i dag et af Danmarks fineste eksempler på det 18. århundredes bygnings- og landskabsarkitektur.

Ud over traditionelle driftsgrene som land- og skovbrug har Ledreborg diverse aktiviteter som f.eks. golf, firmaevents, udstillinger, koncerter mv.

Læs mere om Ledreborg Slot på ledreborg.dk.